• header img
  • header img2

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Γ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε το δημόσιο διάλογο σχετικά με τις εκπαιδευτικές αλλαγές στο Γυμνάσιο και στη Μέση Εκπαίδευση γενικότερα. Το Υπουργείο χωρίς ουσιαστικό διάλογο και τεκμηριωμένη αιτιολογία μείωσε τις διδακτικές ώρες του μαθήματος της «Γεωλογίας – Γεωγραφίας» στην A΄ τάξη του Γυμνασίου από 2 σε 1 ώρα. (Απόφαση Αριθμ. 93381/Δ2) και παράλληλα αφαίρεσε τον όρο «Γεωλογία» από τον τίτλο του μαθήματος, για μια ακόμη φορά σε ένα διαρκές πλαίσιο μη κατανόησης της σημασίας των Επιστημών της Γης και συνεχούς υποβάθμισής τους. Γενικά οι αλλαγές στη παιδεία απαιτούν μελέτη, διάλογο και προσεχτικό σχεδιασμό χωρίς αιφνιδιασμό.

Η Γεωλογία, βασική και θεμελιώδης επιστήμη, αποτελεί βασικό και ισότιμο πυλώνα των Φυσικών Επιστημών. Ο μαθητής που δεν διαθέτει βασικές γνώσεις σχετικά με: το γήινο ανάγλυφο, τα ύδατα και τη διαχείριση τους, τα καιρικά φαινόμενα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πετρώματα, τις φυσικές καταστροφές, τη μεταλλευτική δραστηριότητα, την εξόρυξη στερεών και υγρών καυσίμων, τους σεισμούς, τις κατολισθήσεις και τη σημασία τους στα τεχνικά έργα, δε θα διαθέτει το γνωσιακό υπόβαθρο να διαχειριστεί, να αξιολογήσει και να επιλύσει αντίστοιχα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή του.

Οι Γεωεπιστήμες στη Μέση Εκπαίδευση αποτελούν έναν επιστημονικό κλάδο που πρέπει να υπάρχει ισότιμα και αυτόνομα μεταξύ των Φυσικών Επιστημών, διότι προσφέρουν απαραίτητες γνώσεις στον μαθητή και αυριανό πολίτη, καθώς η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί από τους πολίτες της να διαχειριστούν ορθολογικά τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς πόρους και να αναπτύξουν ορθή συμπεριφορά απέναντι στα γεωλογικά φαινόμενα.

Δυστυχώς όμως, διαπιστώνουμε, ότι το Υπουργείο Παιδείας για άλλη μια φορά, με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου δείχνει να αγνοεί τις γεωεπιστήμες και τη σημασία τους για το σύγχρονο πολίτη.

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, ως επιστημονική Ένωση, ζητά επίσημη αιτιολόγηση και παιδαγωγική τεκμηρίωση από το Υπουργείο Παιδείας για την υποβάθμιση των Γεωεπιστημών (μείωση ωρών, αλλαγή του τίτλου του μαθήματος) στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνάσιου (ΦΕΚ τ.Β΄, 1640/9-6-2016) και ανοίγει το διάλογο για τη θέσπιση του μαθήματος Φυσικών Επιστημών με ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και σύνδεση των αντικειμένων Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χημείας. Παράλληλα προτείνει και κινείται στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός σχολείου δημιουργικού και συνεργατικού, που θα κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Ενός σχολείου που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας γνώση και θα καλλιεργεί πολλαπλές δεξιότητες απαραίτητες στο σύγχρονο παγκόσμιο πολίτη. Ενός σχολείου που θα εξασφαλίζει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα και θα λογοδοτεί στην κοινωνία.

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία είναι στην διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μέσω της Ειδικής Επιτροπής, της Διδακτικής των Γεωεπιστημών, ώστε να επαναξιολογηθεί η απόφαση αυτή.

 

Απολογισμός 14ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνική Γεωλογικής Εταιρίας

14thEGE

Το 14ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του και αποτελεί πλέον ιστορικό γεγονός. Στη μεγάλη αυτή εκδήλωση των Γεωεπιστημών, κορυφαία εκδήλωση της επιστημονικής Εταιρίας μας, περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 200 φοιτητές και 80 νέοι επιστήμονες, παρακολούθησαν τις εργασίες ή ορισμένες ειδικές συνεδρίες (60% νέοι επιστήμονες), που αποτελούν και το μέλλον της γεωλογίας. Παρουσιάστηκαν 259 νέες επιστημονικές εργασίες, με 170 προφορικές ανακοινώσεις και 89 επιστημονικά πόστερ.

Προσκεκλημένοι ομιλητές, πολλοί Έλληνες και ξένοι συνάδελφοι, αλλά κυρίως νέοι ερευνητές, νέοι επιστήμονες και Υποψήφιοι Διδάκτορες, παρουσίασαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συμπεράσματα και αποτελέσματα στην πρωτοπορία της επιστημονικής έρευνας σήμερα παγκοσμίως. Παράλληλες εκδηλώσεις όπως οι προβολές ταινιών γεωλογικού περιεχομένου και οι "Στρογγυλές Τράπεζες", για τη διδακτική, του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, για τα ενεργά ρήγματα, συμπλήρωσαν τις αυστηρά επιστημονικές παρουσιάσεις, όπου συνέκλιναν σχεδόν όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου κύκλου των Γεωπιστημών, βασικών και εφαρμοσμένων. Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε το υψηλό επίπεδο της έρευνας των Ελλήνων γεωεπιστημόνων. Η Οργανωτική Επιτροπή προσπάθησε και οργάνωσε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βήμα του Συνεδρίου. Το Συνέδριο όμως ανήκει σε αυτούς που το πλαισιώνουν, συμμετέχουν στο γίγνεσθαι της επιστήμης.

Το συνέδριο ανήκει σε όλους εσάς και οι οργανωτές καθώς και το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σας ευχαριστούν θερμά. Η επόμενη μεγάλη συνάντηση μας στην Αθήνα το 2019.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος
Σπύρος Β. Παυλίδης
Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Οι τελικοί τόμοι των πρακτικών, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν σελιδοποίηση, ευρετήρια συγγραφέων κλπ, θα είναι έτοιμοι εντός τριών μηνών.

Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες από τις εργασίες του Συνεδρίου στις ακόλουθες διευθύνσεις:

6ο Διεθνές Συνέδριο: «Οι Φυσικοί Πόροι της Ελλάδας: Κύριος Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης

To 6ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι Φυσικοί Πόροι της Ελλάδας: Κύριος Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης», υπό τις αιγίδες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανιών Εξόρυξης, Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών Euromines, του Ελληνο-Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου, και του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας,  θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα,
την Παρασκεύη, 17 Iουνίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.mineralresources.gr.

 

1ο Διεθνές Γεω-Ηφαιστειολογικό Συνέδριο «ΜΕΘΑΝΑ»

Το 1ο Διεθνές Γεω-Ηφαιστειολογικό Συνέδριο «ΜΕΘΑΝΑ» θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 έως την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνων. Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι ο Δήμος Τροιζηνίας- Μεθάνων και η Περιφέρεια Αττικής.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τη γεωλογική εξέλιξη της χερσονήσου των Μεθάνων και του ενεργού ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου. Ταυτόχρονα στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της περιοχής του Ηφαιστείου των Μεθάνων σε συνδυασμό με το πλούσιο φυσικό τοπίο που διαθέτει η περιοχή της Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου θα είναι ανοιχτή για την τοπική κοινωνία του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και την ευρύτερη περιοχή όλης της Περιφέρειας. Οι συμμετέχοντες θα είναι επιστήμονες γεωλόγοι, ακαδημαϊκοί, φοιτητές από όλες τις Γεωλογικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας, και για όσους ενδιαφέρονται για τη γεωλογία και την ανάπτυξη.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η Επ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α, Παρακευή Νομικού και μέλη: Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος- Καθ. Ε.Κ.Π.Α., Ευάγγελος Λάγιος-Καθ. Ε.Κ.Π.Α., Δημήτριος Παπανικολάου-Καθ. Ε.Κ.Π.Α., Δημήτριος Παραδείσης-Καθ. Ε.Μ.Π., Μιχάλης Φυτίκας-Ομ. Καθ. Α.Π.Θ., Γεώργιος Χρόνης-Καθ. & πρ. Πρόεδρος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συστάθηκε από Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους τοπικών κοινωνιών, Μέλη συλλόγων και άλλων τοπικών παραγόντων του Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων.

Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι Διεθνούς φήμης καθηγητές Ηφαιστειολόγοι:

Prof. Walter D' Alessandro, Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- Sezione di Palermo.

Prof. Dietrich Jorg Volker, ETH, Zyrich.

Prof. Christoph Beier, Universitat Erlangen-Nurnberg, Germany.

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: http://www.volcano-methana.gr/ και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ενότητα: http://www.volcano-methana.gr/gr_program.php

15th Congress of the Regional Commitee on Mediterranean Neogene Stratigraphy (RCMNS 2017)

RCMNS banner small

Το Διεθνές Συνέδριο 15th Congress of the Regional Commitee on Mediterranean Neogene Stratigraphy - RCMNS 2017, θα διεξαχθεί στην Αθήνα μεταξύ 3-6 Σεπτεμβρίου 2017. Ο θεματικός άξονας του Συνεδρίου είναι "Exploring a physical laboratory - the Mediterranean Basin" και περιλαμβάνει πληθώρα επιστημονικών αντικειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ανακοίνωση του RCMNS 2017.

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε. για τη διετία 2016-18

Την Παρασκευή 6 Μαϊου 2016 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, με θέμα τη σύσταση του Συμβουλίου σε Σώμα.

Η νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σπύρος Παυλίδης
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Γκανάς
Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Κράνης
Ειδικός Γραμματέας: Ασημίνα Αντωναράκου
Ταμίας: Ευγενία Μωραΐτη
Έφορος: Κωνσταντίνος Λουπασάκης
Μέλος: Απόστολος Αρβανίτης
Μέλος: Χαρά Ντρίνια
Μέλος: Γιώργος Οικονόμου